Köpeklerde İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri)

Hematüri kısaca idrarda kan görülmesi durumudur. Köpeklerde oldukça yaygın olarak gördüğümüz bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Çoğunlukla ciddi sorun ve hastalıkların bir belirtisi olarak karşımıza çıkar. Kalıtsal hematüri durumları vardır ve bu çoğunlukla yavru köpeklerde görülür. Yetişkin ve yaşlı köpeklerde ise buna sebep olabilecek oldukça fazla faktör söz konusudur. Dişi köpeklerde bu sorun ile daha sık karşılaşmaktayız. Bunun ana nedeni dişi köpeklerin idrar yolu enfeksiyonlarına daha yatkın olmasıdır.

Köpeklerde Hematüri Belirtileri

Altında yatan nedene göre farklı belirtiler ortaya çıkabiliyor olsa da ana belirti idrarda çeşitli derecelerde kan görülmesidir. Bu kan ürinasyona başlanan sırada veya bittiği anda sızıntı şeklinde görülebilirken, çoğunlukla idrarın rengi çeşitli tonlarda kırmızı renk almıştır. Bazen bu durum o kadar şiddetlidir ki, köpeğinizi tamamen kan işemiş şekilde görebilirsiniz. Bu durumun altında çeşitli nedenler yatabilmektedir.

Köpeklerde Hematüri Nedenleri

Köpeklerde hematüri nedenlerini birkaç ana başlığa ayırmak mümkündür. Üriner sistem kaynaklı veya üriner sistem kaynaklı olmayan şeklinde öncelikli olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Üriner sistem kaynaklı hematüri durumunu ise üst ve alt idrar yolları şeklinde ayırmamız mümkündür. Köpeklerde idrarda kan görülmesi ve idrar işemenin nedenlerini maddeler halinde aşağıda görebilirsiniz.

 • Böbrek taşları en önemli nedenler arasında sayılabilir. Bununla beraber üriner sistemin üreter, idrar kesesi ve üretra gibi diğer doku ve organlarında bulunan taşlarda kanlı işemenin en önemli nedenleridir.
 • Yine üriner sistem tümörleri özellikle orta yaş ve üzerindeki köpeklerde en önemli sebepler arasındadır. Böbreklerde veya üriner sistemin diğer doku veya organlarında yer alan tümörler idrarda kan görülmesine sebebiyet verir.
 • İdrar yolu enfeksiyonlarında, idrarda kan görülebilir. Her enfeksiyonda bu söz konusu değildir ama genellikle enfeksiyonun ileri aşamalarında görülür. Bununla beraber birçok farklı belirti görülmesi muhtemeldir.
 • Travmalar sonucunda üriner sistem doku veya organları hasar görürse bu durum neticesinde kanlı idrar görülebilir. Ayrıca bazı kemik kırıkları yine böbreklere ve diğer üriner sistem organlarına zarar vererek idrarda kan görülmesine sebep olabilir.
 • Kistik böbrek hastalığı, bazı kalıtsal böbrek hastalıkları ve anatomik bozukluklar köğeklerde hematüri nedeni olabilir. Bu durumdan kaynaklı hematüri çoğunlukla yavru ve genç köpeklerde görülür.
 • Pıhtılaşma bozuklukları, kandaki trombosit seviyesinin düşük olması ve bazı metabolik hastalıklarda idrarda kan görülmesine sebep olabilmektedir.
 • Bazı ilaçlar ve toksisiteye neden olabilecek bazı maddelerde idrarda kan görülmesine sebep olabilmektedir.

Yukarıda bu konu ile alakalı olarak en sık karşımıza çıkan nedenleri sizler için yazdık, aşağıda daha özet ve sistemli bir şekilde bunları paylaşacağız.

Üst İdrar Yolları (Böbrek ve Üreter) Kaynaklı Nedenler

 • Kistik Böbrek Hastalığı
 • Kalıtsal Böbrek Hastalıkları
 • Böbrek Taşları
 • Tümörler
 • Bulaşıcı (Enfeksiyöz) Hastalıklar
 • Böbrek İltihaplanması (Nefrit)
 • Travmalar

Alt İdrar Yolları (İdrar Kesesi ve Üretra) Kaynaklı Nedenler

 • İdrar Kesesi ve Üretrada Taş
 • Tümörler
 • Anatomik Bozukluklar
 • Enfeksiyonlar ve Bulaşıcı Hastalıklar
 • Travmalar

İdrarda kan görülmesinin nedenini bazen idiyopatik olarak adlandırabiliriz. İdiyopatik demek, nedeni tespit edilemeyen veya belirlenmemiş demektir. Bu durumlar ile karşılaşmak mümkündür.

Köpeklerde Hematüri Teşhis

Köpeklerde hematüri genellikle köpek sahibinin bu durumu fark etmesi ile ortaya çıkar. Önemli olan konu ise bunun altında yatan nedeni belirlemektir. Bunun için fiziksel muayene ile beraber yardımcı muayene yöntemleri de oldukça önemlidir. Laboratuvarda yapılacak olan kan testleri ve idrar testleri nedeni belirlemek için önemli bir rol oynamaktadır. Taş ve mineral oluşumları ile tümörlerin belirlenmesinde ise görüntüleme yöntemleri önemlidir. Eğer bir tümör söz konusu ise tümörün türünü belirlemek amacı ile biyopsi gerekebilir.

Bazen köpek sahibi veya veteriner hekim idrarda kan görmese bile mikroskop ile incelemede ve idrar testlerinde kan hücreleri ile karşılaşılabilir. Normal bir idrarda kan hücrelerinin olmaması gerekmektedir. Eğer bir şekilde bu hücreler görünüyorsa üriner sistem ile ilgili bir rahatsızlık erken teşhis edilmiş demektir.

Köpeklerde Hematüri Tedavisi

Tabi ki tedavide sorunun altında yatan nedenini belirlemek ve bunu ortadan kaldırmak için tedavi uygulamak gerekmektedir. Bu ise oldukça geniş bir skalada tedavi seçeneği sunmaktadır. Bazen medikal tedaviler yeterli olurken, bazen cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir.

Genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda eğer genel durumda ciddi bozukluk ve başka önemli belirtilerde varsa genel durumu düzeltmek ilk aşama olmalıdır. Bunun için sıvı uygulamaları ve bazı ilaçlar kullanılabilir. Sonrasında ise nedene yönelik tedavi uygulanır. En önemli nedenlerden birisi olan enfeksiyon durumlarında antibiyotikler en önemli silahımızdır. Taş ve tümör olgularında ise öncelikli olarak medikal tedavi denenebilir ama çoğunlukla bu yeterli olmamakta ve cerrahi uygulamalar yapılmaktadır.

Enfeksiyondan kaynaklı olan durumlarda, bu sorunun tekrarlama olasılığı yüksektir ve daha dikkatli davranmak gerekir. Aynı zamanda üriner sistem sorunlarının önüne geçebilmek için beslenme de oldukça önem taşımaktadır. Veteriner hekim önerisi ile özel mamalar kullanabilirsiniz.

Öneriler

 • Eğer köpeğinizde kanlı işeme söz konusu ise altında yatan neden muhtemelen ciddi bir nedendir ve mutlaka veteriner hekime gitmelisiniz.
 • Köpeğinizin her dönemde beslenmesine önem vermeli ve yeterli miktarda, temiz ve taze su içmesini sağlamalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu